Objawy Choroby

Choroba Kawasaki

Wśród objawów choroby Kawasaki w przypadku zmian skórnych oraz błon śluzowych możemy wyróżnić: język malinowy, wielopostaciowa wysypka występująca przede wszystkim na tułowiu oraz na kończynach, która wyglądem przypomina odrę lub płonicę, złuszczanie się naskórka na opuszkach palców dłoni oraz palców stóp, jak również symetryczny obrzęk oraz zaczerwienienie dłoni. Przebieg choroby z reguły jest łagodny i nawet bez leczenia choroba może sama ustąpić, jednakże w niektórych przypadkach pomiędzy drugim a czwartym tygodniem choroby może dojść do zapalenia naczyń wieńcowych z tendencją do tworzenia mikrotętniaków. Te tętniaki w niektórych przypadkach mogą doprowadzić do zgonu poprzez niedokrwienie mięśnia sercowego. Takie zapalenie naczyń wieńcowych może także prowadzić do zapalenia osierdzia, do zapalenie mięśnia sercowego oraz do zawału mięśnia sercowego. Za objawy tej choroby uważa się proces autoimmunizacyjny w śródbłonku naczyń, który to przejawia się przede wszystkim: zwiększeniem się liczby limfocytów T pomocniczych, zwiększeniem się liczby monocytów, zwiększeniem się stężenia interleukiny 1, zwiększeniem się liczby receptorów dla interleukiny 2 oraz występowaniem przeciwciał przeciwko komórkom śródbłonka naczyniowego. Wśród kryteriów rozpoznania choroby wyróżniamy: gorączka, która utrzymuje się minimum pięć dni, obustronne nieropne przekrwienia spojówek, zmiany w śluzówkach jamy nosowo-gardłowej, czyli na przykład zakażenie gardła, spieczone oraz suche wargi, jak również język malinowy.

Podobne

Etiologia guzkowego zapalenia tętnic
Etiologia guzkowego zapalenia tętnic wiąże się z mechanizmem autoimmunologicznym, ale także choroba ta może pojawić się przez następujące czynniki: krążące kompleksy immunologiczne, ANCA, czyli przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów, przeciwciała przeciwko komórkom śródbłonka, czyli AECA, cytokiny oraz czynnik wzrostu fibroblastów, jak również czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego. Do objawów klinicznych tej choroby należą między innymi: utrata masy ciała, zmiany skórne o typie siności siatkowatej, które są zlokalizowane na tułowiu lub kończynach, ból jąder, objawy neurologiczne w postaci mononeuropatii wieloogniskowej, rozlane bóle mięśniowe, uogólnione osłabienie mięśniowe, nadciśnienie tętnicze, wzrost kreatyniny, obecność antygenu HBS, zmiany w badaniu arteriograficznym, które wykazują zmiany tętniakowate albo też zwężenie naczyń oraz nacieki granulocytarne widoczne w biopsji tętnic o średnim świetle. Taką chorobę można podejrzewać u każdej osoby, u której występują następujące objawy ogólne: gorączka, podwyższenie OB, utrata masy ciała, zmęczenie oraz brak apetytu. Ponadto chorobę można podejrzewać u osób, u których występują następujące objawy narządowo specyficzne: mononeuropatia wieloogniskowa,...

Guzkowate zapalenie tętnic
Guzkowate zapalenie tętnic można podejrzewać u osób, u których występują następujące objawy narządowo specyficzne: nadciśnienie tętnicze z szybko postępującymi objawami niewydolności nerek, zwężenie moczowodu, zapalenie jądra, ból brzucha, który jest związany z objawami niedokrwienia jelit, amblyopia, ból oka oraz wysięk do opłucnej. W zależności od ciężkości choroby wybiera się odpowiednie leczenie chorego. Do tych zależności należą: proteinuria większa niż 1 gram na litr, poziom kreatyniny powyżej 140 milimola na litr,3. obecność powiększenia serca, obecność objawów ze strony przewodu pokarmowego oraz obecność objawów ze strony OUN. Kiedy choroba już zostaje zdiagnozowana to leczy się ją przy pomocy glikokortykosterydów w przypadku kiedy FFS=0. Z kolei w przypadku, kiedy FFS>0 to do leczenia choroby używa się cyklofosfamid. Alternatywne leki do cyklofosfamidu są: azatiopryna oraz metotreksat. Leczenie choroby trwa około jednego roku. W przypadku, kiedy chory ma znacznie podwyższony poziom kreatyniny albo ma objawy krwawienia do płu, to tacy chorzy wymagają...

Krioglobulinemia
Krioglobulinemia jest chorobą, która charakteryzuje się występowaniem w osoczu patologicznych białek, które rozpuszczają się w temperaturze 37 stopni Celcjusza, a wytrącają się w temperaturze poniżej pięciu stopni Celcjusza. Ta choroba może pojawiać się samoistnie albo też może towarzyszyć innym chorobom. Wyróżniamy trzy typy tej choroby. W typie pierwszym mamy do czynienia z takimi immunoglobulinami jak IgM oraz IgG, a czasem IgA. Objawy dotyczące choroby typu pierwszego to głównie: czasem brak jest jakichkolwiek objawów, objaw Raynauda, sinica, owrzodzenia skóry oraz martwica tkanki podskórnej. Choroby towarzyszące pierwszemu typowi to kolejno: przewlekła białaczka limfatyczna, makroglobulinemia Waldenströma, szpiczak mnogi oraz chłoniaki nieziarnicze. Krioglobulinemia typu pierwszego to krioglobulinemia monoklonalna. W przypadku typu drugiego mamy do czynienia z monoklonalnym IgM oraz z poliklonalnym IgG. Do objawów typu drugiego należą między innymi: skaza krwotoczna, bóle stawów, zapalenie naczyń, podatność na zakażenia, zapalenie kłębuszków nerkowych, objawy neurologiczne, objaw Raynauda, martwica skóry oraz zaburzenia czynności wątroby. Choroby,...

Typy krioglobulinemii
Krioglobulinemia typu trzeciego jest takim typem tej choroby, której towarzyszą następujące schorzenia: choroby zakaźne, takie jak bakteryjne, wirusowe, czy grzybicze, SLE, reumatoidalne zapalenie stawów, zespół Sjogrena, guzkowe zapalenie tętnic oraz przewlekłe zapalenia, takie jak wątroby, tarczycy, czy kłębuszkowe zapalenie nerek. Kolejną chorobą reumatologiczną jest pokrzywkowe zapalenie naczyń. Jest to choroba układowa. Choroba ta charakteryzuje się zapaleniem małych naczyń krwionośnych. Zapalenie to dotyczy naczyń krwionośnych w obrębie skóry. Zapalenie to przebiega wraz z pokrzywką, która utrzymuje się ponad 24 godziny. Pokrzywkowe zapalenie naczyń w jednym procencie stanowi przyczynę przewlekłej pokrzywki. W patogenezie choroby biorą udział kompleksy immunologiczne. Pokrzywkowe zapalenie naczyń dzielimy na pierwotne oraz wtórne. Do przyczyn wtórnej postaci pokrzywkowego zapalenia naczyń należą: zespół Sjogrena, toczeń rumieniowaty układowy, zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C, zakażenie drobnoustrojami, choroba posurowicza, gammapatie monoklonalne typu IgG oraz IgM, białaczki, chłoniaki, niska oraz wysoka temperatura otoczenia, jak również wysiłek fizyczny. Do objawów choroby należą między...